Do CO

Sterownik z siłownikiem CRA140 ESBE

Urządzenie ESBE serii CRA140 to sterownik stałej temperatury przepływu i temperatury powrotu do kotła z wbudowanym siłownikiem. Został opracowany specjalnie do zastosowań, w których zachodzi potrzeba regulacji dwóch temperatur przepływu. Sterownik ten zaprojektowano w celu zapewnienia stałej temperatury przepływu i jednoczesnego utrzymania drugiej temperatury przepływu w zmienialnym przedziale temperatur. Temperaturę ustawia się za pomocą prostego w obsłudze interfejsu z manipulatorem i wyświetlaczem. Regulowana nastawa temperatury zawiera się w zakresie 5–95°C. Kompaktowy sterownik zaprojektowany do obsługi zaworów obrotowych o DN 15–50, o zakresie roboczym 90°.


Sterownik z siłownikiem CRA150 ESBE

Urządzenie ESBE serii CRA150 to zintegrowany siłownik i sterownik stałotemperaturowy. Został on opracowany z myślą o instalacjach łączących funkcje ogrzewania i chłodzenia w ramach tego samego obiegu. Sterownik może pracować w dwóch trybach. Tryb pierwszy to na przykład ogrzewanie; w tym trybie sterownik miesza gorącą ciecz z cieczą powrotną w zależności do ustalonej temperatury. Tryb drugi na przykład chłodzenie, aktywuje się zewnętrznym sygnałem, a i w przypadku aktywowania sterownik zmieni kierunek pracy i zmiesza zimną ciecz płynu z cieczą powrotną odpowiednio według alternatywnej nastawy temperatury. Temperaturę ustawia się za pomocą prostego w obsłudze interfejsu z manipulatorem i wyświetlaczem, a temperaturę reguluje się w zakresie 5–95°C.


Sterownik z siłownikiem CRB100 ESBE

Seria CRB100ESBE to sterownik temperatury wewnętrznej zintegrowany z siłownikiem przeznaczony do obsługi zaworów mieszających z serii VRG i VRB. Można go także stosować do innych typów zaworów za pomocą dedykowanych adapterów połączeniowych. Sterownik zaprojektowano z myślą o maksymalnym komforcie obsługi i oszczędnościach w zużyciu energii koniecznej do ogrzania domu. Regulacja odbywa się na podstawie wskazań czujnika temperatury wewnętrznej i temperatury docelowej, którą można ustawić przy użyciu modułu pokojowego z wyświetlaczem. Siłownik można podłączyć do modułu pokojowego z wyświetlaczem radiowo (CRB120), co dodatkowo ułatwia instalację, lub przewodem (CRB110). Wbudowany zegar z możliwością programowania dziennego i tygodniowego pozwala na ustawienie różnych temperatur w dzień i w nocy, co zapewnia dalsze oszczędności energii.


Sterownik z siłownikiem i regulatorem pogodowym CRC110 ESBE

Seria CRC110 ESBE to sterownik z czujnikiem zewnętrznym zintegrowany z siłownikiem przeznaczony do obsługi zaworów mieszających z serii VRG130 i VRB140. Sterownik zaprojektowano z myślą o maksymalnym komforcie obsługi, dzięki możliwości ustawienia idealnej krzywej charakterystycznej ogrzewania przy równoczesnym zapewnieniu oszczędności energii koniecznej do ogrzania domu. Regulacja odbywa się na podstawie wskazań czujnika zewnętrznego oraz krzywej charakterystycznej ogrzewania, którą można dostosować. Regulację przesunięcia poprzecznego/równoległego krzywej charakterystycznej ogrzewania można uruchomić za pomocą sygnału zewnętrznego, na przykład w przypadku ustawień nocnych. W przypadku stosowania w dobrze izolowanych budynkach oraz w szybkich instalacjach grzewczych, takich jak obwód grzejnika, można aktywować filtr temperaturowy w celu opóźnienia reakcji na zmiany temperatury zewnętrznej i uniknięcia braku równowagi pomiędzy szacowanymi a rzeczywistymi potrzebami grzewczymi.


Sterownik CRC120 ESBE

Urządzenie serii CRC120 ESBE to sterownik pogodowy odpowiedni do większych układów i zaworów takich jak 3F. Sterownik zaprojektowano z myślą o maksymalnym komforcie dzięki możliwości ustawienia idealnej krzywej grzewczej przy równoczesnym zapewnieniu oszczędności energii koniecznej do ogrzania domu. Regulacja odbywa się na podstawie wskazań czujnika zewnętrznego oraz korygowalnej krzywej grzewczej.  Korektę nastaw krzywej grzewczej można uruchomić za pomocą sygnału zewnętrznego, na przykład w przypadku ustawień nocnych. W przypadku stosowania w dobrze izolowanych budynkach oraz w instalacjach grzewczych o szybkiej reakcji, takich jak obwód grzejnika, można aktywować filtr temperaturowy w celu opóźnienia reakcji na zmiany temperatury zewnętrznej i uniknięcia braku równowagi pomiędzy szacowanymi a rzeczywistymi potrzebami grzewczymi.


Sterownik CRC141 ESBE

Urządzenie ESBE serii CRC140 to połączenie regulatora pogodowego i sterownika temperatury powrotu do kotła z wbudowanym siłownikiem. Został on opracowany z myślą o zastosowaniach wykorzystujących obieg grzewczy, zawór 4-drogowy i kocioł bez zbiornika buforowego. Sterownik ten zaprojektowano z myślą o maksymalnym komforcie obsługi, dzięki możliwości ustawienia idealnej charakterystyki krzywej grzewczej przy równoczesnym zabezpieczeniu kotła przed zbyt niską lub zbyt wysoką temperaturą powrotu do kotła. Kompaktowy sterownik zaprojektowany do obsługi zaworów obrotowych o DN 15–50, o zakresie roboczym 90°.


Sterownik CRD122 ESBE

Urządzenie ESBE serii CRD120 to połączenie regulatora pogodowego i sterownika z czujnikiem wewnętrznym. Sterownik wyposażono w zaawansowane funkcje adaptacyjne, które pozwolą utworzyć idealną charakterystykę krzywej grzewczej dla konkretnego budynku, tak aby użytkownik musiał decydować jedynie o pożądanej temperaturze w pomieszczeniu. Sterownik składa się z trzech części, zespołu siłownika, modułu pokojowego z wyświetlaczem i czujnika zewnętrznego. Nowocześnie wyglądający moduł pokojowy z wyświetlaczem, mieści w sobie czujnik temperatury wewnętrznej; służy do codziennej regulacji mikroklimatu jak i wprowadzania programu dobowego oraz tygodniowego. Moduł siłownika zaprojektowany do obsługi zaworów obrotowych o DN 15–50, o zakresie roboczym 90°.


Sterownik CUA100 ESBE

Seria CUA100 ESBE to sterownik przeznaczony do regulacji stałotemperaturowej jak i do regulacji na podstawie wskazań czujnika wewnętrznego. Można go zastosować do sterowania większością siłowników o napięciu znamionowym 24 V AC sterowanych sygnałem 3-punktowym. Ustawień dokonuje się za pomocą zintegrowanego z czujnikiem wewnętrznego modułu pokojowego.


Sterownik 90C ESBE

Seria 90C ESBE to kompletny regulator pogodowy zintegrowany z siłownikiem, przeznaczony do współpracy z zaworami mieszającymi. Sterownik dostępny jest w 2 różnych wersjach, wyposażonych w wyświetlacz graficzny, ułatwiający obsługę i natychmiastową konfigurację. W zależności od wersji sterowniki z serii 90C mogą przetwarzać do 6 sygnałów wejściowych oraz generować 3 wyjściowe sygnały regulacyjne. Dzięki temu sterownik 90C jest wszechstronny i może z dużą precyzją sterować kilkoma obwodami grzewczymi oraz elementami systemów z zachowaniem wysokiej dokładności.