Do zaworów regulacyjnych

Siłowniki ALB100 ESBE

Seria siłowników ALB100 ESBE z proporcjonalnym sygnałem sterującym lub 3-punktowym to siłownik z krótkim czasem obrotu i dużą siłą nacisku. Siłownik automatycznie dopasowuje się do wielkości skoku trzpienia zaworu. Następnie układ elektroniczny siłownika ustala precyzyjnie skrajne pozycje trzpienia zaworu.


Siłowniki ALF ESBE

Seria siłowników ALF ESBE obejmuje siłowniki liniowe w wersji 24V oraz 230V dostępne z 3-punktowym trybem sterowania (otwieranie/zamykanie ) i proporcjonalnym trybem sterowania (napięcie/natężenie). Urządzenia tej serii są dostępne z różnym naciskiem i zakresem skoku.


Siłowniki ALH ESBE

Seria siłowników ALH ESBE obejmuje wyposażone w sprężynę powrotną siłowniki liniowe w wersji 24 V dostępne z 3-punktowym trybem sterowania (wydłużanie/skracanie) i proporcjonalnym trybem sterowania (0-10V, 2-10V, 0-20mA). Urządzenia z tej serii są dostępne w wersjach o różnych kierunkach działania sprężyny powrotnej (w górę/w dół).