Temperaturowe do kotłów

Zawory VTC300 ESBE

Seria zaworów VTC300 ESBE to zawór temperaturowy do kotłów na paliwo stałe o mocy do 30 kW.. Zawory temperaturowe służą do wydajnego zasilania zbiorników akumulacyjnych, a także ochrony kotłów na paliwo stałe przed zbyt niską temperaturą wody powrotnej, co pozwala zwiększyć wydajność kotła i wydłużyć czas jego eksploatacji, a także zmniejszyć osadzanie się smoły.


Zawory VTC400 ESBE

Zawory temperaturowe ESBE serii VTC400 są przeznaczone do zastosowań z kotłami, w których konieczna jest kontrola temperatury wody powrotnej. Dzięki utrzymaniu wysokiej i stabilnej temperatury wody powrotnej możliwe jest osiągnięcie większej sprawności kotła, ograniczenie osadzania się smoły i wydłużenie okresu eksploatacji kotła


Zawory VTC500 ESBE

Seria VTC500 ESBE to zawór temperaturowy do kotłów na paliwo stałe o mocy do 150 kW.. Zawory temperaturowe służą do wydajnego zasilania zbiorników akumulacyjnych, a także ochrony kotłów na paliwo stałe przed zbyt niską temperaturą wody powrotne, co pozwala zwiększyć wydajność kotła i wydłużyć czas jego eksploatacji, a także zmniejszyć osadzanie się smoły.